Soorten gas

Net zoals energie, heb je ook verschillende gassoorten. Je kent het wel: lekker een warm prakje maken voor in de winter en tegelijkertijd de verwarming lekker hoog. Het is handig om je energie en gasverbruik te weten om energie te vergelijken. Voor de verwarming en het maken van je dagelijkse prakje, wordt er gebruik gemaakt van gas. Bijna elke huishouden in Nederland maakt gebruik van gas. Gas of een mengsel daarvan wordt gebruikt als energiebron. Daarvoor kan men energie vergelijken op sommige sites. Tegenwoordig zijn er belangrijke gassoorten, zoals aardgas, biogas, propaangas en butaangas. Daarnaast waren in het verleden andere vormen gas belangrijk, zoals stadsgas en brongas. In dit artikel worden de verschillende gassoorten toegelicht. 

Aardgas

In veel landen, waaronder Nederland, speelt aardgas een belangrijke rol. Het gas wordt gebruikt tijdens het gebruik van gasfornuizen in de keuken. Aardgas bestaat grotendeels uit methaan. De preciese samenstelling kan altijd verschillen van aardgas. In Groningen wordt ook aardgas gewonnen. Het aardgas wat uit Groningen wordt gewonnen bestaat 81,9% uit methaan, 3,3% uit andere gasvormige koolwaterstoffen, 14% uit stikstof en 0,8% uit kooldioxide. Aardgas wordt uit aardlagen gewonnen. 

Biogas

Biogas wordt gewonnen uit slib, mest, snoeiafval en houtsnippers. Het gas bestaat voornamelijk uit methaan. 

Propaangas

Propaangas is een gas dat wordt gewonnen uit aardolie en aardgas. Propaan wordt gebruikt als brandstof voor het stoken en als warmtevoorziening. Het wordt opgeslagen in gasflessen en grote tanks. Daarnaast is propaan zeer explosief in combinatie met zuurstof of lucht. 

Butaangas

Butaan wordt net zoals propaan gewonnen uit aardolie en aardgas. Het gas wordt voornamelijk gebruikt om recreatief te koken. Butaan is zwaarder dan lucht en het kan zich bij onvoldoende ventilatie ophopen met gevaarlijke situaties als gevolg.  

Stadsgas 

Stadsgas wordt geproduceerd in een gasfabriek. Het gasfabriek produceert het gas door middel van steenkool te verhitten zonder toevoeging van zuurstof. Rond de 18e eeuw waren in Europa ontzettend veel gasfabrieken, omdat het gas een belangrijke bron voor verwarming en koken vormde. Na de vondst van aardgas In Nederland, ging Nederland over op aardgas. 

Brongas

Brongas werd eind negentiende eeuw tot eind 20e eeuw gewonnen in Nederland. Het gas werd voornamelijk gebruik voor in de keuken zoals gasfornuizen. Daarnaast werd het gas ook gebruikt voor verlichting.